Energy Save Nordic

Energy Save är specialister på utveckling av kostnadseffektiva, högpresterande och inno­vativa värmepumpssystem. Etablerade på 14 europeiska marknader med en historisk försäljning av över 10 000 luft/vatten värmepumpar har de fokus ligger på den värmepumpsteknologi som växer kraftigast – luft/vatten värmepumpar. Bolaget har utvecklat innovativa och disruptiva lösningar, inom området för uppvärmning och kylning av kommersiella fastigheter samt har flertalet patent inom området.

Partho D&C har hjälpt Energy Save att utveckla sin grafiska identitet. Med utgångspunkt i en befintlig logotyp har en fullfjädrad visuell identitet arbetats fram. Från logotypkoncept för såväl koncernens bolag, produkter och tjänster – till typografi, färger, visualiseringar, form- och bildspråk.

Energy Save Nordic anlitar Partho D&C löpande för produktion av alla typer av kommunikationsmaterial och visualiseringar men också som bollplank i visuell produktutveckling.