Visuella mjukvaror

Freefloat kan allt om streckkoder och arbetar med större företag som har lager i produktion eller logistik. De agerar på en global marknad och har ett behov av en internationellt gångbar kommunikationsplattform.

Steg ett i detta arbete omfattar en visuell strategi för Freefloats olika mjukvaror. Hur ska en ikon se ut? Hur ska en applikation se ut när den startar. Och hur ska en programvara gestaltas i t ex annonser och pressmeddelanden?
 

PRODUKTNAMN

Produktnamnen har blivit logofierade. De har en enhetlig typografi och färguppsättning som stärker både produkten och Freefloat som varumärke.


IKONER OCH IMAGEBILDER

Strategin har sin utgångspunkt i de olika applikationernas funktioner. I ett gemensamt manér har varje applikation fått var sin symbol som kan associeras till respektives funktionalitet.

De tvådimensionella symbolerna är programvarornas ikoner och med en dimension till skapas mer avancerade och imagebyggande bilder som används till splash screens (bilden som visas när en applikation startas) och (snart) produktsidor på webben, mm

Specialversioner av bilderna där symbolen sätts i olika sammanhang används till exempel som teasers inför en lansering.

Först ut var Freefloat Bridge, en webbläsare för handdatorer.