Grafisk identitet

Informationsmängden vi exponeras för dagligen har aldrig varit större. Hemsidor, appar, annonser, filmer och trycksaker. Vi sållar och gallrar snabbt. Att synas har både blivit lättare, och svårare. Därför är det viktigt att ett företags, en tjänsts eller en produkts visuella identitet är väl genomtänkt, och verkligen förmedlar de värden varumärket står för, på ett konsekvent sätt.  


Sänd rätt signaler

Ett företags eller varumärkes grafiska uttryck är dess ansiktet utåt. Det visuella som i alla medier alltid ska kännas igen, inge förtroende och associeras med rätt värderingar.

Logotypen är en av pusselbitarna i den visuella identiteten. Tillsammans med typografi, färger, dekorelement, bildmaterial och hur information sätts samman och presenteras är några fler.

För att ge bästa förutsättningar att alltid kommunicera effektivt bör de grafiska riktlinjerna dokumenteras och konkretiseras så att en enhetlig och konsekvent bild alltid kommuniceras på ett genomtänkt och effektivt sätt.  

En konsekvent hanterad grafisk identitet möter de krav och mål som ställs på ett framgångsrikt varumärke:

  • Hjälper till att bygga, underhålla och kontrollera varumärkets värde.
  • Skapar entusiasm och lojalitet hos kunder och kollegor.
  • Stärker positionen på marknaden.
  • Bygger långsiktig trovärdighet.
  • Ökar värdet av kommunikationsinvesteringar.
  • Bygger en grund för framtida produkter, relationer och marknadsaktiviteter.
     

Ny grafisk identitet

"Vi fokuserar på det lite senare". Att inte lägga en bra grafisk grund för ett nytt företag, produkt eller tjänst kan bli kostsamt i förlängningen. Den där loggan och som blev till lite snabbt och hemsidan som det var bråttom med... Varumärket har börjat växa och man inser att den grafiska identiteten inte riktigt lever upp till den höga standard varumärket faktist representerar. 

Att lägga en bra och genomtänkt grafisk strategi som man kan växa i redan från början är inte kostsamt. Tvärtom, en god investering som hjälper varumärket att snabbare nå sin fulla potential. 

Kontakta Partho D&C för mer information om hur en ny grafisk plattform läggs. Anpassat efter dina behov. 

Uppdatera och förbättra

Trots vikten av konsekvens i kommunikation så behöver en grafisk identitet uppdateras med jämna mellanrum. Kanske förmedlar den inte längre rätt värden, tiden har hunnit ikapp, eller så behövs en förändring för att påtala att själva varumärket har, eller håller på att, förändras. Partho D&C hjälper dig med uppdateringen. Från subtil modernisering till mer påtagliga förändringar i linje med varumärket och dess historia. 

Skärp till det som finns

Det är inte sällan en grafisk identitet vuxit fram med åren utan att någon egentligen funderat på hur och varför. Att det inte finns några konkreta riktlinjer och nytt material grundas på tidigare material. Som i sin tur tillför eller tappar grafiska element och grepp. Kommunikationen är inte längre konsekvent, färger varierar mellan enheter, typografin flyter och ingen vet egentligen vad som gäller. Bilden av varumärket utmärglas och blir otydlig. Och inger i värsta fall ett oseriöst intryck.

I det här läget är det god idé att se över och strukturera upp den visuella identiteten. Partho D&C analyserar tidigare producerat material. Hitta de minsta gemena nämnarna, finner själen i kommunikationen och bygger grafiska riktlinjer som är enkla att följa och förstå.

 
 

Utdrag från några producerade grafiska riktlinjer:


Enkla regler som beskriver hur typografin används underlättar.
(Ur Grafiska riktlinjer för Inkassogram)


Se till att alla grafiska element i profilprogrammet alltid ser bra ut.
(Ur Grafiska riktlinjer för Inkassogram)Hur bör logotypen användas var? 
(Ur Grafiska riktlinjer för Skyddsvärnet i Göteborg)


Färgkoder för olika färgsystem säkrar korrekt reproduktion.
(Ur Grafiska riktlinjer för Skyddsvärnet i Göteborg)


Tydliga regler och strukturer kring förpackningsdesignen gör det enkelt att ta fram nya produkter
(Ur Grafiska riktlinjer för Wellness Nutrition)Val av material sänder också signaler. (Ur Grafiska riktlinjer för Gullmarsstrand)


Hur väljer vi bilder och fotografiskt material för olika medier? (Ur Grafiska riktlinjer för Gullmarsstrand)