Två skrifter för HFS

Nätverket för Hälsofrämjande Sjukvård (HFS) fick i uppdrag av Socialdepartementet att ta fram två skrifter på temat personcentrerad vård och prevention. Målgrupp: Chefer och medarbetare inom den svenska vården.

Kunskap och texter från auktoriteter inom de två områdena valdes ut, sammanställdes och konkretiserades till två tillgängliga texter.

UPPDRAGET: Förpacka och gestalta texterna fysiskt i två skrifter, inspirerande och pedagogiskt, som både lockar till läsning och uppmanar till bevarande. 

En för båda skrifterna gemensam grafisk grund arbetades fram. Stor tyngd lades på typografi, färger, layout och disposition. En strategi kring hur bildmaterial ytterligare kunde stärka budskapen utvecklades och idéer hur det fysiska formatet och pappersvalet ytterligare kunde stärka kommunikationen växte fram. Med ett gemensamt koncept förvaltades de två texterna individuellt med samhörighet.

Med syfte att inspirera och med bredare penseldrag kommunicera sitt innehåll delades skriften om personcentrerad vård in i tydliga avdelningar med var sitt färgtema och tillhörande symbolrika illustrationer. 

Den något mer praktiskt och fokuserande skriften om prevention inom vården, kommunicerar texten med ett genomgående HFS-grönt tema som tillsammans med fotografiska bilder knyter an till läsarens professionella vardag.

Ett obestruket och lite kraftigare papper ger ett gediget och humanistiskt anslag till skrifterna. Det kvadratiska formatet hjälper dem att synas och ta för sig i en annars relativt A-formatstandardiserad sjukvårdsvärld.

Även presentationsmaterial till HFS nationella konferens utformades enligt det grafiska konceptet.