Skärgårdsredarna på ny kurs

Branschorganisationen för rederier med färje- och passagerartrafik med upp till 500 passagerare har fått ett nytt ansikte.

UPPDRAGET: Ta fram en ny logotyp.

Med siktet inställt på marin symbolik resulterade för- och skissarbetet i en förenklad enslinjesymbol.

En enslinje är en linje genom två i naturen urskiljbara punkter, "ensmärken", som används vid navigation för positionsbestämning, för att hitta en trygg kurs eller bestämma gränsen för tryggt vatten. Kursen är rätt när fartyget färdas så att märkena linjerar och bildar en timglasform.

Denna symbolik stämmer väl överens med Skärgårdsredarnas arbete: att ta med sina medlemmar på rätt kurs, föra en gemensam talan gentemot myndigheter och främja säkerheten till sjöss.

Men en blå kulör som knyter till havet och en något kall röd blir färgerna inte generiska utan Skärgårdsredarnas egna.

Logotypen finns i två kompositioner, en centrerad och en vertikal, för att optimera storleken på både horisontella och vertikala ytor.


Bokomslag till jubileumsbok