Skyddsvärnet i Göteborg

I snart hundra år har den ideella föreningen Skyddsvärnet i Göteborg arbetat för att hjälpa människor som på grund av missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa har hamnat utanför i samhället att på ett bättre sätt åter integreras.

UPPDRAGET: Ta fram en ny attraktiv grafisk identitet.

Den nya grafiska identiteten innehåller milda blå toner, vänlig typografi med självförtroende och den nya symbolen associerar till hjälpande händer, frihetens vingar och Skyddsvärnets begynnelsebokstav.

I föreningen finns flera avdelningar med olika kompetenser. En utmaning i formgivningen av en ny grafisk identitet var ge avdelningarna egen identitet men under en övergripande form.Ett grafiskt element med olika färg för respektive avdelning både skiljer dem åt och placerar dem under Skyddsvärnets övergripande form.

Det grafiska elementet kan tolkas som en väg mot horisonten, över kullen mot ett framtida mål.

För att visualisera och få en god överblick över Skyddsvärnets verksamhet och avdelningar togs en interaktiv bild fram. Bilden visar individer i olika livssituationer och vad Skyddsvärnet kan göra för dem. Pratbubblor med information och länkar till respektive avdelning slussar besökaren vidare.

Målgrupperna var: Kunder: T ex Kriminalvården. Klienter: Interner, deras anhöriga och individer som hamnat utanför samhället. Allmänheten: Som ska informeras om Skyddsvärnets arbete och samhällsnyttan, sekundärt för att attrahera sponsorer.