gullmarstrand.se

Gullmarsstrand ligger så nära vattnet man kan komma, på en långsträckt brygga med utsikt över Gullmarsfjordens öar och vikar. Det unika läge vid havet skapar en känsla av absolut ro och absolut närvaro, oavsett antal sekundmeter. En lika unik upplevelse ska Gullmarsstrands hemsida förmedla.

UPPDRAG: Ny hemsida för Gullmarsstrand. Målgrupper: Konferensgäster och privatpersoner.

Med ny grafisk identitet från Henrik Nygren Design så levde Gullmarsstrands tidigare hemsida inte upp till behoven. En sida som förmedlar den där äkta känslan av att vara där – sinnesron – hand i hand med hög service och kvalitet var nödvändig. Högre användarvänlighet för både besökare och personal efterfrågades och responsivitet så klart – så det blir bra i telefonen också.

Resultatet är sparsmakat, rent och enkelt där vida bilder viskar om havets brus. Dessutom fullt redigerbar och lätt att hålla uppdaterad.

Från startsidan kan besökaren, genom att bara rulla ner på sidan, få en guidad tur och ta del av allt från ankomsten och rummen till bad och omgivningar.

www.gullmarsstrand.se

Hemsida utvecklad i samarbete med Grafi Technology.


Grafiska riktlinjer

Innan utvecklingen av den nya webbplatsen uppdaterade Gullmarsstrand sin grafiska identitet – ny logotyp och ny typografi. Med tiden togs nytt kommunikationsmaterial fram, producerat både internt och externt. Ganska snart visade det sig att formgivningen spretade mellan enheterna. Logotypen hanterades olika, erbjudanden presenterades inkonsekvent, bildermaner varierade, layouter harmonierade inte mellan olika enheter, osv. 

Varumärket kommunicerades inte konsekvent och investeringen i den nya grafiska identiteten var på glid. 

UPPDRAG: Samla upp, konkretisera, utveckla och dokumentera Gullmarsstrands grafiska identitet.

Genom att utöka de grafiska riktlinjerna erhölls ett stöd i framtagning av kommunikativt material. Med enkla riktlinjer och pedagogiska förklaringar av hur identiteten bör hanteras dokumenterades med exempel. Anpassade logotyper tydliga riktlinjer för typografi utvecklades. Utan att låsa in och begränsa ger riktlinjerna utrymme för fri kreativitet men håller samman konceptet i ett konsekvent ramverk. 


Några sidor ur Gullmarsstrands grafiska riktlinjer.