kk-mini.png

Vad är ett kommunikationskoncept?

Beroende på vem du frågar kommer du förmodligen få olika definitioner av begreppet. En beskrivning är: 

Ett kommunikationskoncept är en grundläggande idé med ett visuellt, språkligt och beteendemässigt uttryck som förmedlar en kommunikativ idé. Det förmedlar rätt värden med rätt tonalitet till rätt målgrupper. Det kan fungera både internt och externt och genomsyrar all kommunikation för att effektivt stärka ett varumärke, en tjänst, produkt, företag eller alla ovan nämnda.

 

EXEMPEL

Inkassogram
Med för branschen ovanliga färger och former kommuniceras raka budskap om ett schysstare alternativ. 
Till konceptet.

SpecialTeknik
Konceptillustrationen av ett 3D-pussel symboliserar företagets  affärsområden och förmåga att skräddarsy lösningar och lösa problem.
Till konceptet.

Smaka på Göteborg
Med en konceptillustration som uppdateras varje säsong knyts samtliga enheter samman, folder, presentkort, annonser, mm.
Till konceptet.