Svensk Digital Handel

Under 2018 arbetades en ny grafisk identitet fram för Svensk Digital Handel – intresseorganisationen och bolaget som verkar för digital handel i Sverige. Från logotyp och varumärkesfärger till kommunikationskoncept för D-Congress – den årliga mässan med internationella talare för alla som arbetar inom och runt digital handel.

En utmaning i projektet var att hitta en grafisk lösning som förutom att kommunicera Svensk Digital Handel med rätt värden, även skulle ge en sammanhållande grafisk röd tråd i all kommunikation för arrangerade event, såväl för D-Congress som diverse fokusevent och mindre tillställningar. Detta på ett sätt som tillåter eventen att få en egen identitet, men under Svensk Digital Handels fana.

www.dhandel.se

Programmering och IT-strategi av Grafi Technology